ความจำเป็นในการฝึก sport performance


 

สำหรับคนที่เข้าฟิตเนส ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปทางรูปร่างที่ดีขึ้น หุ่นดี มีsix pack หรือไม่ก็ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แต่อาจไม่ได้เน้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของตนเอง จึงทำให้คนประเภทนี้ อาจจะเคลื่อนที่ไม่เร็ว ไม่คล่องตัว การทรงตัวไม่ดี หรือไม่มีพละกำลัง และส่งผลให้ต่อชีวิตประจำวัน ขาดแรงผลักดันเพื่อให้ทำได้ที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากการฝึกฝนที่เฉพาะด้านและถูกวิธี วันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการฝึกเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการกีฬา(sport performance)

 

Sport performance

 

คือ การฝึกที่พัฒนามาจากพื้นฐานของ Functional Training ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถของร่างกายด้านต่างๆ อันได้แก่...

 

-Balance ทักษะการทรงตัว 

- Agility ทักษะความคล่องตัว

- Speed ทักษะความเร็ว

- Power ทักษะพละกำลัง

- Strength ทักษะความแข็งแรง

 

โดยจะมีเรื่องของความเป็นเลิศในทางกีฬาแต่ละชนิดมาเป็นอีกส่วนสำคัญของเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถูกฝึกมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับการวางแผนการฝึก และได้รับความท้าทายใหม่ๆ เสมือนเป็นนักกีฬาอาชีพ สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการช่วยเพิ่มความสามารถทางการกีฬาหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน และฝึกการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อให้มีความสอดประสานกันได้ดียิ่งขึ้น

 

 

การเริ่มต้นฝึกฝน

 

สำหรับมือใหม่(ไม่เคยฝึก) :เน้นฝึกทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน รูปแบบการเคลื่อนไหว ทักษะการทรงตัว และทักษะความมั่นคงของร่างกาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการฝึกทักษะ

 

สำหรับคนที่มีพื้นฐาน : เน้นพัฒนาตามทักษะสำคัญ โดยใช้พื้นฐานของกีฬาแต่ละประเภทที่เล่น มาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึก เช่น กีฬาบาสเกตบอล ฝึก agilityเพื่อเคลื่อนที่หลายทิศทางได้ดีขึ้น ฝึก power เพื่อให้กระโดดได้สูงขึ้น และฝึก strength เพื่อชู๊ตได้แรงขึ้น เป็นต้น

 

สำหรับคนที่เป็นนักกีฬา : เน้นจุดที่ด้อยที่สุดของนักกีฬา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่ง โดยดูจากการทดสอบหรือสถิติในการทดสอบของนักกีฬาคนนั้น เช่น นักกีฬาฟุตบอล ผลทดสอบสรุปว่าเตะลูกบอลได้ไม่แรง เนื่องจากความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาลดลง ดังนั้นจึงควรฝึก strength และ power เพื่อให้นักกีฬาสามารถเตะบอลได้แรงและเร็วขึ้น เป็นต้น

 

 "รูปแบบการเคลื่อนไหว ทักษะทางชีวกลศาสตร์และความต้องการทางสรีรวิทยา สิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นในการเล่นกีฬาทุกประเภทและยังส่งผลดีในด้านต่างๆต่อการใช้ชีวิตประจำวัน"

 

การฝึกเหล่านี้ เปรียบเสมือนการทดสอบความสามารถของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเอง และก้าวข้ามขีดความสามารถของร่างกายตนเอง ทางwe fitness จึงมองเห็นความสำคัญอันเป็นพื้นฐานให้กับลูกค้าได้ลองฝึกและทดสอบขีดความสามารถทางกีฬา และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นด้วยโปรแกรม sport performance

 

สำหรับใครที่ไม่รู้จะเริ่มต้นฝึกยังไง ก็ลองแวะมาทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านกีฬาได้ที่ wefitness ทุกสาขาครับ

 

 

"Limbic Clinic" เบื้องหลังเตรียมความพร้อมสุขภาพ 10 หนุ่ม MHGC2016

  “ชีวิตดี สุขภาพต้องดีกว่า” คือคำจำกัดความของ Limbic Clinic ที่ต้องการให้

Read more ›

OFFICIAL SPONSORS

  • wefitnesssociety
  • gianferrente
  • narlabs
  • ripcurl
  • tigerbalm

CO-SPONSOR

  • timex
  • Dutchie Greek Style Yoghurt

PARTNERS

  • healthavenueclinic
  • makeupstore
  • chalachol